Doğrudan İşletilen 5 Yollu Sol. Kapak

  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Doğrudan İşletilen 5 Yollu Sol. Valf YVS

    Şimdiye kadar gelişim tarihinin izini sürün, hem yurtiçinde hem de yurtdışında prensip olarak üç kategoriye ayrılabilir (yani, düz oyunculuk, adım adım çocuk rehberlik türü) ve bir disk yapısından ve farklı ve farklı arasındaki farkın materyalinden Prensip olarak altı dal küçük sınıfa ayrılır (diyafram yapısı, ağır zar yapısının adım adım hareket ettirilmesi, yapı, düz hareketli piston yapısının öncüsü, adım adım piston yapısı, hareketli piston yapısının öncüsü).